log in

256 lica ostvaruje pravo na ličnu invalidninu /VIDEO/

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Dodatna prava na ličnu invalidninu, svi korisnici   mogu ostvariti preko nadležnog Centra za socijalni rad.

U Bijeljini već uveliko traje procedura prijave lica sa najtežim invaliditetom, koja se realizuje po principu drugih prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti. I kako tvrde u Centru za socijalni rad odziv korisnika je zadovoljavajući.

S obzirom da ne postoji imovinski cenzus u ostvarivanju dodatnih prava, što znači da lica sa invaliditetom ne moraju dokazivati svoje imovinsko pravo nego samo  stepen invalidnosti, u velikoj mjeri je olakšao postupak dobijanja lične invalidnine.

Ona lica koja imaju stepen oštećenja preko 80 odsto ispunjavaju uslov za dobijanje dodatnih prava. Međutim, zakonodavac je naznačio i dva izuzetka  u vezi lične invalidnine.

Pravo na 100 KM, jeste pokušaj Vlade RS da poboljša položaj osoba sa invaliditetom, koje će se sprovoditi do kraja godine, a za dobijanje statusa trajne kategorije, ovo pravo mora ući u izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti, kako bi se i kasnije mogao primjenjivati.

Društvene mreže