log in

Savjeti stručnjaka o silaži

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Više nego što su to do sada činili farmeri razmišljaju o kvalitetnoj stočnoj hrani koja im je neophodna za ishranu grla tokom predstojećih hladnih dana. Silaže su na svim farmama već napravljene i uskladištene, a struka upravo akcenat stavlja na čuvanje ove vrste stočnog hraniva.

Sjenaže napravljene od lucerke koja je iz atara skinuta po četvrti put su visoko energične i struka ih smatra obaveznim za ishranu stoke u hladnijim danima jer je riječ o proteinskom hranivu.

Treba misliti i o načinu čuvanja koncentrovanih hraniva, koja su zimi itekako potrebna za ishranu stoke

Za razliku od ishrane goveda u ishranu ovaca potrebno je unijeti određene mikroelemente.

Pored zdrave i kalorične ishrane farmeri posebnu pažnju trebaju usmjeriti i na smještaj stoke. Osvijetljene, prozračne i suve staje najbolji su izbor za smještaj reproduktivnih grla.

 

Iako sušna godina nije obećavala zadovoljavajući kvalitet silaže ispunili  su poljoprivrednici tvrde stručnjaci određene kriterijume pa je i slika s terena dosta bolja u odnosu na predhodnu godinu.s toga Razloga za zabrinutost nema.

Više pogledajte u videu u prilogu.

Medije

Društvene mreže