log in

Nezaposlenost gorući problem boračke populacije /VIDEO/

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Preko odjeljenja za boračku i invalidsku zaštitu ukupno ostvaruje  prava 16 183 demobilisanih boraca, 1 500 porodica poginulih boraca i 1 775 ratnih vojinih invalida, a čije interese već 22 godine zastupa Boračka organizacija Grada Bijeljina.

Nezaposlenost je problem jedan za ovu populaciju, jer je problem zapošljavanja najslabije riješeno  u periodu nakon završetka rata do danas.

Zakon o pravima boraca je na njihovoj strani prilikom zapošljavanja, što znači da u nekim segmentima imaju prioritet, međutim ovaj zakon nije usklađen sa opštim zakonom o radu što stvara dodatne probleme.

Jedinu šansu za zaposlenje boračka populacija vidi u firmi patriot, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji je osnivač upravo Boračka organizacija.

S obzirom da je prevelika nezaposlenost, pitanje se samo po sebi nameće, od čega živi boračka populacija, jer je ogroman broj onih koji od završetka rata nisu uspjeli  naći bilo kakav posao. Djelimični sigurnost predstvaljaju im borački dodaci i lične invalidnine koje su nesrazmjerne i nisu dovoljne za pristojan život.

Sudeći prema riječima predstavnika Boračke organizacije, u nagorem položaju nalaze se demobilisani borci i taj status ih prati svo vrijeme od 1995.godine.

Sa tako malim primanjima ova kategorija već je postala neprimamljiva današnjem tržištu, jer su to lica mahom starosti od 45 do 70 godina.

Ukoliko se ne preduzmu određene mjere, zasigurno je da će sve više lica iz boračkih kategorija dolaziti u položaj da imaju navršenih 65 godina starosti, a neće uspjeti da ostvari pravo na penziju,  zbog nenavršenih 15 godina staža osiguranja koje je sad potrebno da bi se dobila penzija.

Društvene mreže