log in

Ima li mikotoksina u stočnoj hrani i aflatoksina u mlijeku?

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Vremenski nepovoljna godina koju je ispratio dugi sušni period vratila je u oktobru na neke farme stare probleme. Naime, tokom kontrolnog  uzorkovanja mlijeka na nekoliko farmi u Republici Srpskoj, utvrđeno je prisustvo aflatoksina iznad dozvoljenih granica nakon čega su i isključene iz otkupa. S ciljem da problem ne bi uhvatio maha, te da proizvođači ne bi opet bili prinuđeni da kao i 2013. prosipaju na hiljade litara mlijeka resorno ministarstvo je svojim stručnim službama dalo u nadležnost da kontinuirano prate stanje na terenu, prenose znanja i tehnologije poljoprivrednim proizvođačima radi prevencije i suzbijanja mikotoksina, sa posebnim akcentom na korištenje adsorbenata u ishrani muznih grla.  

Informacije do kojih dolaze nadležne službe koje rade na uzorkovanju stočne hrane, ali i mlijeka nisu trenutno nisu zabrinjavajuće, često se nameće pitanje među proizvođačima kako držati pod kontrolom problem koji je vezan za pojavu mikotoksina u stočnoj hrani, i struka priznaje da mjere koje u ovom slučaju treba preduzeti i nisu tako jednostavne, ali kao prioritet izdvaja obaveznu kontrolu žitarica na parcelama, te onu nakon skladištenja.

Struka u ovom slučaju igra važnu ulogu što je farmerima svakako od velike koristi.

 

Ono što je sigurno, obavezna je kontrola insekata te kontinuirano praćenje stanja usjeva i razvoja plesni u atarima pod kukuruzom, koji se ne smije naći u skladištu sa nivoom vlage iznad 14%, kako ne bi došlo do galopirajućeg razvoja mikotoksina, a da oni ne bi dospjeli u organizam životinje pa zatim i u mlijeko mogu se u stočnu hranu dodavati takozvani apsorbensi mikotoksina, napominje struka i podsjeća da problem postoji pa i borba za njegovo prevazilaženje kažu mora biti konstantna tokom cijele godine.

Medije

Društvene mreže