log in

Pravo na stambeno zbrinjavanje koristi 11 lica

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Pravo na stambeno zbrinjavanje u Bijeljini koristi 11 lica i za ove namjene je zaključno sa septembrom utrošeno 11.630 KM, navodi se u informaciji Gradske uprave o zaštiti socijalno ugroženog stanovištva.

Tokom prošle godine ovo prošireno pravo iz oblasti socijalne zaštite koristila je 21 porodica u gradu.

Pravo na naknadu za smještaj u vlastitu porodicu koristi 156 lica i za ove namjene je, zaključno sa septembrom, utrošeno 191.441 KM, dok je prošle godine ovo pravo koristilo 151 lice.

Novčana naknada na ime ovog prava maksimalno iznosi 145 KM, a ostvaruju ga lica čija je nesposobnost nastupila prije 15. godine, koja su prema nalazu i mišljenju komisije u potpunosti zavisna od pomoći drugog, te nisu obuhvaćena vaspitno-obrazovnim procesom.

Ovim pravom pružena je podrška porodicama koja u svom domaćinstvu imaju lica koja ispunjavaju uslove za smještaj u ustanovu socijalne zaštite, a to pravo ne koriste.

Kao prošireno pravo iz oblasti socijalne zaštite, koje donosi lokalna uprava u skladu sa potrebama stanovništva, u Bijeljini je obezbijeđeno po 120 KM na ime ogreva za 351 lice koji su korisnici novčane pomoći.

Po osnovu prava na subvenciju komunalnih troškova, trenutno subvenciju za potrošnju vode ostvaruje 80 korisnika novčane pomoći, po tri metra kubna po članu porodičnog domaćinstva, a subvenciju za odvoz smeća u iznosu od 5,50 KM mjesečno ostvaruje 96 korisnika.

Kroz prošireno pravo zaštite učeničkog standarda za 145 djece iz socijalno ugroženih porodica u gradu obezbijeđen je novac za kupovinu udžbenika i pribora za školu, za šta je ukupno utrošeno 14.880 KM, dok se za 11 djece korisnika novčane pomoći i djece pod starateljstvom plaćaju troškovi prevoza od kuće do škole.

Društvene mreže