log in

Usaglasiti upisnu politiku u srednje škole sa potrebama tržišta rada /VIDEO/

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Iako je ove godine evidentiran nešto manje broj budućih srednjoškolaca, ukupno 977, koji će biti raspoređeni u 41 odjeljenje po 24 učenika.

A prema riječima Duška Đurića, predsjednika  Aktiva srednjih škola bijeljinske regije, plan upisa prati aktuelno stanje na tržištu rada, koje diriguje uvođenje novih strukovnih zanimanja u obrazovni sistem. Takođe upisna politika u velikoj mjeri se oslanja  na sprovedene ankete   po srednjim školama u kojoj su učenici osnovnih škola izrazili interesovanja za odabir određenih strukovnih zanimanja.

U ovaj planski dokumenat uključena je Područna   privredna  komora  – regija Bijeljina, koja ima ulogu da osluškuje potrebe domaćih preduzetnika i na taj način sugeriše  kako i na koji način kreirati upisnu politiku na području grada.

U cilju smanjena broja pasivnih lica registrovanih na Zavodu za zapošljavanje, njegovo rukovodstvo u saradnji sa Vladom i lokalnim vlastima i institucijama radiće na aktiviranju nezaposlene populacije, kroz razne programe podsticaja samozapošljavanja ili prekvalifikacije. A samo na u bijeljinskoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske je registrovano oko 10.000 pasivnih lica koji opterećuju  administrativni  aparat, a vrlo često dio su sive ekonomije koja ide na štetu  domaće privrede.

Prema podacima Zanatsko-preduzetničkog udruženja     „Preduzetnik“, našem tržištu najviše nedostaje zanatlija, poput,  varioca, zidara, tesara,mesara,  slastičari, kuvari, konobari, grafičari,  ali i  zanimanja iz tekstilne industrije, međutim, sam obrazovni sistem prvo treba  korigovati, tako da se oslanja u većoj mjeri  na praktičnu nastavu koja će stimulisati mlade ljude da u što kraćem roku dolaze do zaposlenja.

Gradska uprava se aktivno uključila u kreiranje upisne politike za 2018/2019 godinu, , jer prema riječima Ljubice Mlađenović, šefa  Odsjeka u Odjeljenju društvenih djelatnosti, ovo je strateški dokument  za  razvoj i preusmjeravanje  obrazovanja  mladog kadra, što je prvi korak u primjeni populacione politike.

Poslednjih godina dominantna je težnja  da se definitivno raskrsti sa socijalističkim modelom organizacije privrednog i ekonomskog ambijenta u našoj zemlji, jer svi pokazatelji  ukazuju na sve dominatnije  uvođenje novih trendova poslovanja koje vapi za inovativnom i sposobnom radnom snagom koja će odgovoriti na sve zahjeteve poslodavaca, a ne tavoriti na Birou za zapošljavanje i biti možda glkavni izvozni resurs u zemlje Zapadne Evrope.

Društvene mreže