log in

Saradnja Ombudsmana sa ostalim institucijama na visokom nivou /VIDEO/

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Od ukupnog broja žalbi podnesenih Kancelariji u Bijeljini, 20 – tak  prijava ukazivalo je na ugroženost ličnih prava djece, koja se tiče ugroženosti  djece u postupcima konfliktnih razvoda braka ili prekida vanbračne zajednice, i u tom kontekstu pitanja povjeravanja maloljetne djece jednom od roditelja, kontaktiranja sa drugim roditeljem i plaćanja alimentacije.

U većoj mjeri  saradnja sa strankama bila je na medijacijskom nivou, gdje se ključno rješenje  prepoznaje u savjetodavnoj metodi pristupa, a manje se išlo u potpuni  proces po žalbi, što je I  krajnji cilj Ombudsmana za djecu RS, jer  su u pitanju osjetljive teme, u kojima djeca trpe najveću štetu.

Rad Ombudsmana za djecu RS definisan je zakonom o Ombudsmanu, I u njemu jasno je naznačeno da su sve institucije obavezne prema članu devet da dostave  izvještaje na osnovu zaprimljenih   predmeta . A prema dosadašnjem iskustvu Jovanke Vuković, zamjenice Ombudsmana za djecu RS, saradnja Ombudsmana  sa ostalim institucijama je na visokom nivou, jer je prepoznat zajednički cilj da se uočeni problemi razriješe.

Institucija Ombudsmana za djecu Republike Srpske počela je sa radom 2008. godine, kada je Narodna skupština Republike Srpske donijela Zakon o Ombudsmanu za djecu Republike Srpske.

Svoj rad bazira na dosljednoj primjeni Konvencije UN o pravima djeteta, koji pored opštih ljudskih prava, prepoznaje i specifična prava djeteta.  Narodna skupština Republike Srpske je u prvom kvartalu prethodne godine imenovala zamjenika Ombudsmana za djecu iz Bijeljine Jovanku Vuković, nakon čega je narodni poslanik iz Bijeljine Milica Lovrić pokrenula inicijativu da se otvori Kancelarija ove institucije u Bijeljini.

Društvene mreže