log in

Zgrada Centra za socijalni rad u posljednjoj fazi izgradnje /VIDEO/

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

S obzirom na broj zaposlenih i  na broj svih korisnika socijalnih usluga, bijeljinski Centar za socijalni rad 2018. ocijenjuje kao godinu sa mnogo posla. 

Jer nakon  donošenja zakonske odluke, odnosno, uvođenja materisnkog dodatka u visini od 405 maraka, sav birokratski posao prebačen je na Centar za socijalni rad. Između ostalog, ova ustanova imala je pune ruke posla  oko utvrđivanja dozvola za primanjhe lične invaldnine, koja je takođe stupila  na snagu protekle godine.

Od tekućih aktivnosti, u Centru navode,  dodatak na tuđu njegu, smještaj u Domove, zatim briga o djeci u ruziku, koje su uspješno realizovane, a jedna od poslednjih aktivnosti, jeste završna faza izgradnje Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama. Međutim, svake godine, ova bijeljinska ustanova sprovodi akciju podijelu paketa licima koji su  u stanju socijalne potrebe.

Od svih kategorija korisnika, prema evindenciji Centra za socijalni rad, najzastupljenija su lica kojima je potrebna tuđa njega i pomoć, jer se radi o zdrvatsveno-ugroženoj kategoriji stanovništva.

Pošto je riječ o obimnom poslu, nemoguće je očekivati da se on obavi bez međusaradnje sa ostalim  ustanovama koje djeluju na području grada.

Budžet Centra za socijalni rad je tako koncipiran, da  skoro 50 odsto sredstava za sve kategorije koje su navedene , dolazi iz gradske kase, dok drugu polovinu daje Vlada RS.

Preseljenjem u novu zgradu, steće se kvalitetniji  uslovi za obavljenje tekućih aktivnosti u Centru za socijalni rad. Tako da će podići kvalitet usluge na viši nivo.

Društvene mreže