log in

Grajf: Stradanje u Jasenovcu ne smije biti minimalizovano /VIDEO/

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Kniga „ Jasenovac – Aušvic Balkana“  je istorijsko svjedočanstvo zasnovano na intardisciplinarnom pristupu prikupljanja podataka i egzaktnih činjenica koje opisuju veliko ljudsko stradanje u Logorima  Jasenovac i Aušvic, ali i  detaljno poređenje načina sprovođenja zločina od strane hrvatskih i njemačkih ideoloških ekstremista.

Na taj način autor knjige, profesor doktor Gideon Grajf došao je do dokumentovanih dokaza različitosti i povezanosti  izvršavanja  nacističkih i ustaških zločina, koje je on slikovito objasnio i potkrijepio dokumentima i fotografijama.

Ova knjiga ima svoju misiju, koja se ogleda u otkrivanju istine. A koliko je ovo kapitalno izdanje detaljno, pokazuju I informacije u vezi broja stradalih. Naime, nakon iscrpne analize metodologije nacističkog I ustaškog zločina, autor se sa velikom pažnjom bavio I brojkama stradalih na području konc logora  Jasenovac, na taj način staje u kraj videcenijskoj kalkulaciji broja žrtava.

Ova knjiga nije uperena ni protiv jednog naroda, religije ni države, već protiv  ideologija nacizma, fašizma i ustaštva, I kao takva, veoma je važna za srpski narod koji je proživio kolektivno stradanje tokom dvadesetog vijeka, ali I za kompletnu istoriju Holokausta.

Izdavačka kuća Knjiga komerc objavila je djelo doktora Grajfa. Radi se o multidisciplinarnom izdanju na 725 strana, štampanom na tri jezika, srpskom, jevrejskom I engleskom, a pošto je dijelo prepoznato kao naučni poduhvat,  izdavači su dobili nagradu na  prošlogodišnjem   Sajmu knjiga u Beogradu.

Društvene mreže