log in

Za socijalnu zaštitu u ovoj godini 4,66 miliona KM

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Ukupan budžet namijenjen za socijalnu zaštitu u Bijeljini u ovoj godini iznosi 4.661.000 KM i veći je za 8,09 odsto nego lani, navodi se u godišnjem izvještaju Centra za socijalni rad.

Povećanje budžeta je evidentno u dijelu koji se odnosi na uvođenje novih prava po osnovu odluke Vlade Republike Srpske, ali su ostale budžetske pozicije na nivou iz 2018. godine, što nije realno, s obzirom na potrošnju sredstava na ime tekućih doznaka građanima u prošloj godini, napominju u ovoj ustanovi.

Planirana sredstva za dodatak za pomoć i njegu drugog lica za ovu godinu iznose 2.300.000 KM i manja su za 40.000 KM u odnosu na plan u 2018. godini.

"Uzimajući u obzir da je u 2018. godini za ovo pravo utrošeno 2.344.507 KM, te da je u ovoj godini došlo do rasta visine izdvajanja po korisniku, kao i da se stalno povećava broj ovih lica, smatramo da će za isplatu ovog prava nedostajati znatna sredstva", navodi se u izještaju Centra za socijalni rad.

Planirana sredstva namijenjena za novčanu pomoć iznose 610.000 KM i ostala su na prošlogodišnjem nivou, što bi trebalo da bude dovoljno s obzirom na dinamiku dosadašnje potrošnje.

U Centru za socijalni rad navode da prava iz oblasti socijalne zaštite - pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i pravo na novčanu pomoć sufinansira Republika Srpska u visini od 50 odsto.

Na osnovu odluke Vlade Republike Srpske u prošloj godini uvedena je naknada za ličnu invalidninu, a budžetom za ovu godinu planirano je 360.000 KM.

"S obzirom na to da ovo pravo tek treba da dobije svoj okvir u Zakonu o socijalnoj zaštiti, smatramo da će doći do znatnog povećanja broja korisnika ovog prava, a samim tim i troškova vezanih za njegovu isplatu. Naknadu za ličnu invalidninu finansira Republika Srpska u potpunosti", navodi se u izvještaju gradskog Centra za socijalni rad.

U ovom centru smatraju da sredstva namijenjena za smještaj u vlastitu porodicu u ovoj godini neće biti dovoljna, kao na ona predviđena za jednokratne pomoći, jer su na prošlogodišnjem nivou, a broj korisnika se povećava.

"Sredstva planirana budžetom za ovu godinu za smještaj u hraniteljske porodice /porodični smještaj/ i sredstva za isplatu prava na pomoć u kući, takođe, neće biti dovoljna zbog povećanja broja korisnika ovog prava i povećanja visine izdvajanja po korisniku. Ni za smještaj u ustanovu socijalne zaštite neće biti dovoljna jer je za ovu godinu namijenjeno 380.00 KM, a u prošloj je za ove namjene utrošeno oko 405.000 KM", navodi se u godišnjem izvještaju Centra za socijalni rad.

Društvene mreže