log in

Do kraja septembra izmiriti obaveze po osnovu poreza na nepokretnost /VIDEO/

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Svi poreski obveznici na području Srpske dužni su da do 30.septembra ove godine  izvrše uplatu druge rate po osnovu poreza na nepokretnosti.

Iz Poreske uprave Srpske podsjećaju da će svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

Porez na nepokretnosti plaća se  u dva dijela tokom jedne godine.

Takođe Poreska uprava Republike Srpske poziva i sve one koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 KM do 3.000 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti.

Naplata poreza na nepokretnosti na području Srpske počela je 2012.godine. od poreza na nepokretnosti oslobođene nepokretnosti u vlasništvu BiH, Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave, nepokretnosti vjerskih zajednica, kulturno-istorijski spomenici, nepokretnosti koje se koriste u obrazovne, kulturne, naučne, društvne, zdravstvene, humanitarne i sportske svrhe. Obaveza plaćanja poreza na nepokretnosti nastaje danom kada poreski obveznik stekne ili počne da koristi nepokretnost. Poreski obveznik poreza na nepokretnosti je vlasnik nepokretnosti. Šta obuhvata porez na nepokretnosti?

Na području Bijeljine stepen naplate doprinosa tokom prvih pola godine je dobar.  Naplata poreza na nepokretnosti u 2019 godini nešto je veća u odnosu na godinu ranije . Do sada je naplaćeno 2 miliona i 154 hiljade maraka .

Iz  Poreske  uprave navode da  RS intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica, koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate ove poreske obaveze.

Navode takođe da cilj  nije samo kažnjavanje poreskih obveznika i provođenje postupaka prinudne naplate, te iz tog razloga prije isteka predviđenog roka za uplatu poreza  podsjećaju na obavezu  građana da izmire svoje eventualne obaveze.

Društvene mreže