log in

Kvalitetnim projektnim prijedlozima do unapređenja poslovanja /VIDEO/

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Seminari ove vrste se sprovode prema programu Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća RS, od 2015 godine. Do sada je kroz njih prošla 41 jedinica lokalne samouprave, sa oko 250 polaznika obuke.

Obuka je izvršena tako da polaznici mogu samostalno, ili u timovima, da pišu projektne prijedloge, u oblastima u kojima rade.

Učesnici kažu da su veoma zadovoljni organizacijom seminara, posebno njegovim izraženo interaktivnim karakterom, koji je već rodio nove ideje koje će koristiti daljem razvoju.

Seminaru su prisustvovali i predstavnici gradskih uprava i javnih ustanova iz drugih lokalnih zajednica u RS.

Jedna od ideja seminara je i povezivanje ljudi koji rade na projektnim prijedlozima u različitim lokalnim zajednicama, te njihova buduća saradnja i zajednički rad.

Učesnici su ocijenili da je ovaj seminar protekao uspješno, a da je organizacija bila vrlo dobra.

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina osnovana je 2006. godine. Osnovni zadatak Agencije je stvaranje uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Bijeljina, pružanjem direktne podrške privrednicima i pružanjem kvalitetnih poslovnih usluga. Iz ovogodišnjeg budžeta agencije je izdvojeno 80 hiljada maraka za podsticaj malim i srednjim preduzećima. Javni pozivi su raspisani za tri kategorije: novosnovana, te postojeća preduzeća i podsticaj ženskom preduzetništvu.

Društvene mreže