log in

Međunarodni sertifikati za 15 spasilaca na vodi /VIDEO/

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Petnaest polaznika obuke uspješno je završilo program specijalističke obuke „Spasavanje na vodi i pružanje prve pomoći" i danas su im u velikoj sali Gradske uprave uručeni  međunarodno priznati certifikati.

Obuci su pristupili odgovorno, a ono što su od teorijskog ali i praktičnog znanja usvojili tokom sedmodnevne obuke, neki od njih su već i primjenili na terenu.

Projekat „Poboljšanje sistema za prevenciju i zaštitu od poplava“ sproveden je u saradnji sa Centrima civilnih inicijativa, a sa 80 odsto sredstava projekat je finansirala  Evropska Unija, dok je 20 odsto učešće Gradske uprave, a sve u cilju spremnosti i obučenosti spasilaca da djeluju u slučaju eventuanih vanrednih situacija.

Obuku je sproveo Ronilački klub BUK iz Banjaluke koji je i jedini u BiH ovlašten da vrši obuku i licenciranje spasilaca. U proteklom periodu obučeno je više od 350 spasilaca širom BiH, a polaznici obuke su najčešće kažu mlađa lica, te pripadnici Civilne zaštite opština i gradova, ali i lica koja su članovi ronilačkih klubova a već ranije su učestvovala u spasavanju ljudi i materijalnih dobara tokom poplava i drugih elementarnih nepogoda.

Odabrano je 15 polaznika, pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice Grada Bijeljina, Gradske jedinice za zaštitu i spasavanje od poplava, te članova ronilačkih klubova koji su prošli obuku.

U okviru projekta poboljšanje sistema zaštite i spasavanja od poplava kandidovane su dvije aktivnosti koje su najznačajnije za funkcionisanje Civilne zaštite, a to su poboljšanje opremljenosti i obučenosti struktura Civilne zaštite. Kandidovano je već realizovano Civilna zaštita Bijeljine dobila je neophodnu opremu, a obukom koja je realizovana Bijeljina je dobila i sertifikovane spasioce.

Društvene mreže