log in

Završene javne rasprave o dva regulaciona plana /VIDEO/

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Nosilac pripreme dokumenta prostornog uređenja, Gradska uprava Grada Bijeljina,odnosno,  Odjeljenje za prostorno uređenje, u proteklom periodu radili su  na pripremi  dokumentacije , kako bi se regulacioni planovi, koji  su inače planirani za ovu godinu, postavili na Javni uvid  Prostornog plana grada Bijeljine.

U centru pažnje, obrađena su dva regulaciona plana, regulacioni plan “MZ Dašnica” I Regulacioni plan “Krušik Intergaj”.Inače,  Nacrt  Prostornog plana grada Bijeljina,postavljen je na javni uvid koji traje trideset dana,  i to u periodu od 12.12.2017. godine do 12.01.2018. godine. A usvajanje regulacionih planova trebalo bi da bude usvojen od strane odbornika u Skupštini Grada.

Naredne sedmice, na 13. Skupštinskoj sjednici, prema riječima predsjednika Skupštine Grada Bijeljina, Slaviše Markovića, osim Prijedloga budžeta za narednu godinu I  predloga od strane Grada za novo kreditno  zaduženje, pažnju javnosti lokalne zajednice svakako će okupirati upravo rasprava o usvajanju pomenutih Regulacionih planova. U pripremljenom skupštinskom materijalu stoji da će na narednoj sjednici biti riječi o uređenjy i korišćenjy prostora, zatim projekcija izgradnje i uređenja prostora,uz dostavljenu Kopiju katastarskog plana, gjde će odbornici steći uvid u postojeće stanje.

Cilj izrade  regulacionog  plana “ Krušik-INTERGAJ” , predstavlja Unapređenje kvaliteta urbane strukture, urbanog reda i urbane kulture na području naselja “Intergaj”, radi nastavka njegovog uspješnog društvenog i ekonomskog razvoja i kvalitetnog života u njemu, baziranog na postavkama poštovanja pozitivnih ekoloških kriterijuma. Dok sa druge strane, namjena izrade regulacionog plana “ Dašnica” jeste Organizacija neizgrađenih površina (koje se nalaze u okružanju tri stambena naselja), uvođenjem potrebnih kapaciteta društvenih sadržaja i javnih funkcija, prvenstveno univrzitetskih i školskih objekata kao i objekata za sport I rekreaciju.

Javne rasprave su realizovane bez primjedbi, prema riječima Miladina  Rakića, načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje,  a na njima su mogli prisustvovati  svi zainteresovani za ovaj predmet. Inače, zainteresovana lica koja žele  dobiti pojašnjenja predloženih planskih rješenja od predstavnika nosioca pripreme i nosioca izrade dokumenta prostornog uređenja,mogu to učiniti  svakim radnim danom u vremenu od 08.00 do 16.00 časova.Dok moguće Pismene primjedbe, prijedloge i mišljenja o Nacrtu Prostornog plana grada Bijeljine,mogu  dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina ili upisati u knjigu primjedbi, do 12.01.2018. godine.

Podsjećamo, Urbanistički plan Grada Bijeljina izrađen je još 2004.godine, a osnovni cilj  izrade Urbanističkog plana je da se njime kao obavezujućim planskim dokumentom reguliše izgradnja i korišćenje zemljišta, osnovnih tehničkih sistema, te obezbjedi zaštita postojećih vrijednosti i resursa na području grada . A nakon usvajanja pomenutih regulacionih planova na slijedećoj skupštinskoj sjednici, O samom  sprovođenju ove odluke staraće se Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Bijeljina. Dok će sama  Odluka stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada  Bijeljina.

Društvene mreže