log in

Prosjek 300 sahrana godišnje

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Javno komunalno preduzeće "Gradsko groblje" u Bijeljini obavilo je u protekloj godini 298 sahrana, što je na nivou višegodišnjeg prosjeka, potvrđeno je u ovom preduzeću.

O trošku grada sahranjeno je jedno lice bez srodnika, iz kategorije korisnika socijalne zaštite. 

Cijena grobnog mjesta u Bijeljini je 351 KM, sa porezom na dodatu vrijednost, cijena ukopa 175,50 KM, sa porezom, dok se za održavanje groblja naplaćuje 11,70 KM godišnje po grobnom mjestu. 

Preduzeće "Gradsko groblje" oslobodilo je plaćanja ove godišnje naknade za grobna mjesta u kojima su sahranjeni poginuli borci iz odbrambeno-otadžbinskog rata i na osnovu te odluke do sada su donesena 153 rješenja. 

Sklopljen je i ugovor sa Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske kojim je penzionerima u Bijeljini omogućena kupovina grobnog mjesta na četiri do osam rata. 

Za ovu godinu u preduzeću primarno planiraju završetak izgradnje mrtvačnice na Novom gradskom groblju Hase - Brijesnica i njeno opremanje, asfaltiranje staza i unutrašnjih saobraćajnica za lakši pristup grobnim mjestima, kao i uređenje grobnih polja koja su predviđena za sahranjivanje u toku 2018. godine. 

Prošle godine na prostoru Novog gradskog groblja Hase - Brijesnica završene su velika i mala sala za odavanje pomena preminulim licima, a sa radom je počela i Cvjećara na Novom gradskom groblju. 

"Gradsko groblje" je sahrane obavljalo na Gradskom groblju Pučile i Novom gradskom groblju Hase – Brijesnica, kao i na do sada preuzetim seoskim grobljima u Velikoj Obarskoj i u Patkovači. 

Društvene mreže