log in

Košenje oko kanalske mreže početkom maja /VIDEO/

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Za košenje I šljunčanje kanalske mreže na području grada Bijeljina zaduženo je JP Vode iz Bijeljine, a čije planirane radove na godišnjem nivou finansira Gradska uprava, a već prvo košenje očekuje se početkom maja dok će šljunčanje kanalske mreže morati završetak proljetnih radova.

Za kontrolu unutrašnje kanalske mreže na području grada nadležno je Javno preduzeće Vode koje brine o području koje obuhvata  oko 500 km. Plan godišnjih aktivnosti obuhvata košenje I šljunčanje  kanalske mreže , za čije namjene iz gradske kase na godišnjem nivou izdvaja se oko 800 000 maraka.

Kada se govori o košenju kanalske mreže, iz ovog bijeljinskog preduzeća podsijećaju da je riječ o ogromnoj površini koju nije moguće pokositi u cijelini, nego se ti radovi izvode parcijalno, a već prve aktivnosti vezane za ovaj plan rada počeće za manje od mjesec dana.

Drugi važan segment koji se tiče preuzeća Vode odnosi se na šljunčanje kanalske mreže. Ovi radovi u velikoj mjeri realizuju se nakon poljoprivrednih  proljetnih radovca kako ne bi došlo do narušavanja  pošljunčanog terena a samim tim I do ponavljanja već urađenog posla.

Sa druge strane o nasipima, crpnim stanicima I vodoprivrednim objektima brine JU Vode Srpske, koja takođe planira u maju mjesecu da ozvaniči početak radova na sanaciji  kanalske mreže u cilju zaštite od poplava grada Bijeljina. To podrazumijeva sanaciju kanala Dašnica na ušću u kanal Majevica, zatim sanacija kompletnog kanala Dašnica koji protiče kroz gradsko jezgro, te rekonstrukcija obodnog kanala Majevica I Glogovac. Ovim planiranim radovima prethodilo je održavanje vodoprivrednih objekata, sproveden je monitoring podzemnih voda I opremanje potrebne mehanizacije.

Osim toga, u toku ove godine planirani su radovi na regulaciji rijeke janje ali I rekonstrukcija crpnih stanica koja je jednim dijelom I realizovana. Kako bi se pristupilo realizaciji kapitalnih projekata, JU Vode Srpske sprovela je aktivnosti vezane za čišćenje Rijeka I uređenja riječnih ušća.

Za sanaciju  kanalske mreže u Semberiji izdvojeno je oko 11 miliona maraka, a sudeći prema sumi sa kojom raspolaže JP Vode za održavanje unutrašnje  kanalske mreže biće dovoljno sredstava za planirane radove u narednom periodu.

Društvene mreže