log in

Seminar za medicinske sestre/tehničare „Novi horizonti sestrinstva“ /VIDEO/

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Zdravstvena njega ne podrazumijeva samo sprovođenje dijagnostičkih i terapijskih zahvata već i realizaciju plana kopmletne njege sa ciljem zdravstvenog zbrinjavanja pacijenata.

Iz tih razloga veoma su značajni stručni seminari koji upućuju medicinsko osoblje na važnost uspostavljanja standarda u zdravstvenoj njezi.

Dara Paunić,glavna sestra u JZU Zavod za forenzičku psihijatriju na Sokolcu, iza sebe ima oko 40 godina radnog staža u struci i na osnovu dosadašnjeg iskustva tvrdi da je usavršavanje i rad na ličnom obrazovanju neminovan ali i preko potreban ukoliko želimo da pacijenti budu adekvatno zbrinuti.

Stručni seminar namjenjen medicinskom osoblju realizovan je uz podršku Univerziteta  Bijeljina, koji u svom programu ima smjer Fakultet zdravstvenih studija i koji je prepoznao važnost usavršavanja medinskog  osoblja  koji je  osnova u medicinskom lijeečenju pacijanata.

U dosadašnjoj praksi mahom se  usavršavanje   vezivalo za doktorsku profesiju, međutim, vrijeme i uslovi rada zdravstvenih ustanova pokazalo je da i medicinske sestre i te kako trebaju da prate standarde zdravstvene njege, kako bi na svojim radnim mjestima odgovorile zadatku i pružile najbolji pristup pacijentima.

Društvene mreže