log in

Članci poređani po datumu: petak, 26 jun 2015

Skupština grada Bijeljina (VIDEO)

Odbornici gradskog parlamenta odlučili su da izbori u četiri mjesne zajednice, koji predhodno nisu završeni, budu održani 26. jula, nakon čega će biti zavšeni izbori u svim mjesnim zajednicama na podučju Grada Bijeljine. U 66 mjesne zajednice izbori su zavšeni, izabrani su članovi i predsjednici Savjeta, što je nakon dužeg vremena po prvi put da su izbori završeni na cijelom području grada. Najviše polemike na 35. sjednici gradskog parlamenta zaokupila je informacija o realizaciji proljetne sjetve i pripremi za žetvu strnih žita. Odbornici su naglasili da je semberski poljoprivrednik u veoma teškom stanju i da je žetva već počela, a da se ponoivo ne zna koliko će biti otkupna cijena pšenice.

Kako bi se pospješilo stanje u poljoprivredi neophodno je podići nivo proizvodnje i pronaći tržite te zaštiti domaću proizvodnju, putem otkupa kroz robne rezerve.

I sama diskusija u gradskom parlamentu je došla sa zakašnjenjem jer dok odbornici raspravljaju o ovoj temi, semberski poljoprivrednici su već istjerali kombajne na njive, iako ne znaju ni po kojoj cijeni ni gdje će predati ovogodišnji rod pšenice.

Usvojene su i mjere i prijedlozi koji su upućeni prema Vladi RS i Savjetu ministara BiH kako bi se iznašlo kako pomoći poljoprivrednoj proizvodnji, a za sutra je najavljen sastanak poljoprivrednika sa Stevom Mirjanovićem, ministrom u Vladi RS, nakon čega će se znati da li će doći do najavljenih protesta poljoprivrednih proizvođača. 

Kako bi se krenulo u izgradnju Dnevnog centra za djecu u riziku, usvojene je elaborat o opravdanosti, tako da možemo uskoro očekivati da se krene u realizaciju ovog projekta, a usvojeni su izvještaji o poslovanju preduzeća "Vodovod i kanalizacija" i "Gradska toplana". Iako je "Gradska toplana" ove godine skinuta sa subvencija sa gradskog budžeta u ovoj firmi već su napravili planove za način kako prevazići ovu situaciji.

Veliki problem stanovnicima našem grada predstavlja i ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje lica starijih od 65 godina koji ne ostvaruju nikakva primanja.

Odbornici gradskog parlamenta danas su imenovali Tomicu Stojanovića za načenika Odjeljenja za stambeno komunalne poslove, koji je do sada bio vršilac dužnosti, a postavljeni su i članovi graske izborne komisije, te članovi uravnih i nadzornih odbora. Naredna sjednica gradskog parlamenta biće održana tek u septembru, zbog ljetne pauze. 

 

Uskoro izgradnja Dnevnog centra za djecu u riziku

Jedan od najosjetljivijih i najvažnijih segmenata u razvoju svake zajednice, pa tako i grada Bijeljine, je potreba sistemske i kontinuirane brige o mladima, njihovom pravilnom rastu i razvoju, preventivnoj zaštiti od negativnih uticaja, ali i resocijalizaciji djece i maloljetnika sa devijatnim ponašanjem.

Maloljetnička delinkvencija je danas u Bosni i Hercegovini jedan od najsloženijih problema, imajući u vidu dugoročne posljedice koja ona ostavlja na pojedinca i društvo u cjelini. Država nema jedinstvenu, sistemsku i konzistentnu strategiju borbe protiv ove pojave. Nepostoji dovoljno institucija, savremeno edukovanih stručnih radnika i programa koji su fokusirani na rad sa djecom i maloljetnicima, koji imaju probleme u ponašanju. Odbornici gradskog parlamenta danas su usvojili elaborat o opravdanosti izgradnje Centra za djecu u riziku.

Iako je planom ovo bio dugoročan projekat iznenada je došlo do mogućnosti da se ovaj centar izgradi ubrzo.

"Ono što je ubrzalo ove aktivnosti i samog akcionog plana jeste činjenica da se pojavio jedan strani donator koji je zainteresovan za finansiranje prostorija, odnosno otvaranje Dnevnog centra za djecu u riziku. Tako da je ovaj elaborat, u principu, nešto što je, u principu, ubrzalo sve naše aktivnosti koje, možda, ne bi u ovoj godini ni uradili. Elaborat je u rekordnom roku napisan prosto zbog mogućnosti da mi jedna italijanska organizacija finansirala otvaranje Dnevnog centra", istakla je ovom prilikom Slavica Kovrilija, ispred Centra za socijalni rad.

Mišljenja stručnih radnika osnovnih i srednjih škola sa područja grada Bijeljine govore u prilog činjenici da je otvaranje Dnevnog centra za djecu u riziku veoma važno, zbog povećanog broja učenika sa različitim oblicima asocijalnog ponašanja. Školama je veoma važno da ostvare čvršću saradnju sa dnevnim centrima i da imaju ustanovu u koju bi mogli da upute svog učenika kada iscrpe mjere iz svoje nadležnosti, a prije ispoljavanja mnogo težih oblika devijantnog ponašanja učenika. 

Pretplatite se na RSS feed

Društvene mreže