log in

BiH mora isplatiti nekoliko miliona KM odštete građanima

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

BiH ove godine mora platiti nekoliko miliona KM na ime odštete građanima, jer nisu ispoštovane izvršne presude sudova u BiH.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je presude u slučajevima aplikacija za 300 radnika, koja su se žalila na povredu osnovnih ljudskih prava, odnosno pravo na rad i pravednu naknadu, piše "Dnevni avaz".

Sud u Strazburu je svakom aplikantu za kojeg je utvrdio da su mu povrijeđena osnovna ljudska prava dodijelio po 1.000 evra naknade, plus najmanje 350 evra na ime troškova, kao i da im pripadaju i ostali troškovi koji su nastali ili bi mogli nastati tokom izvršenja ovih presuda.

Sud u Strazburu je najavio da će se periodično vraćati ovim odlukama kako bi utvrdio da li se sprovode.

Osim ovih 300 slučajeva, pred Sudom u Strazburu je još toliko prijava oštećenih radnika

Društvene mreže