log in

Osuđenici u RS kaznu zatvora moći će zamjeniti društveno korisnim radom

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Počinioci lakših krivičnih dijela koji dobiju kaznu zatvora do godine, uskoro će moći ovu kaznu zamijeniti za društveno koristan rad.

Pomoćnik ministra pravde Pero Dunjić istakao da se rad u javnom interesu primjenjuju svuda u regionu, a uskoro će to biti moguće i u Republici Srpskoj. On je pojasnio da je rad u javnom interesu vrsta alternativne mjere koja predstavlja jednu od krivičnih sankcija koje se mogu izreći počiniocu krivičnog djela.

- Članom 70 Krivičnog zakonika RS definiše se da nadležni sud, na zahtjev osuđenog, kaznu zatvora do jedne godine može zamijeniti radom u javnom interesu. Rad u javnom interesu prema zakonskim propisima ne može biti kraći od 60 časova, niti duži od 360 sati – rekao je Dunjić i dodao da je u pitanju  rad koji neće vrijeđati dostojanstvo osuđenika, te da lica neće dobijati nikakve naknade.

Inspektor za nadzor nad radom kazneno-popravnih ustanova RS Nenad Mirkonj istakao da će osuđenici rad u javnom interesu moći obavljati kod javnih i privatnh preduzeća koje se bave djelatnostima iz oblasti humanitarnog rada, komunalnih poslova, poslovi iz oblasti rudarstva, energetike, upravljanja otpadom, uređenje puteva, šuma, voda i slično.

- Prije samog upućuvanja osuđenika na izvršenje rada u javnom interesu ministar pravde će raspisati javni poziv na koji će prijavljivati pravni subjekti. Javni poziv je već u pripremi i uskoro će biti objaljen- rekao je Mirkonj i dodao da će osuđnjenici rad u javnom interesu obavljati u mjestu prebevilašti.

Društvene mreže