log in

Članci poređani po datumu: četvrtak, 10 decembar 2015

Pokrenut stečaj u Fabrici šećera

Na prijedlog stečajnog upravnika Laze Djurdjevića, koji je napravio presjek stanja u  Fabrici šećera u Velikoj Obarskoj za poslednjih 5 godina, sudija okružnog privrednog suda u Bijeljini  Alida Nađ - Mađarac, donijela je prijedog da ovo preduzeće ispunjava sve uslove da se pokrene stečaj. Sa ovim prijedlogom složili su se direktor preduzeća Maho Fafalić i predstavnik najvećeg potražioca Poreske uprave RS.

Kada je riječ o stečajnoj masi, koja je predmet potraživanja, stečajni upravnik je konstatovao da se zemljište nalazi pod hipotekom, ali da pokretna imovina preduzeća nije dužnički opterećena, te se mogu od ove mase obezbjediti sredstva kako bi Šećerana ušla u stečajni postupak. Takodje je ustanovljeno da postoji razlika u površini zemljišta prijavljenog u potraživanju  u odnosu na ono koje je upisano u sudu, od oko 6000 m2.  Ekonomski pokazatelji govore o tome da je ukupno poslovanje Šećerane u poslednjih pet godina bilo krajnje neracionalno  s posljedicom trajne nelikvidnosti preduzeća, te se iz prethodnog  vidi da preduzeće nije ni obavljalo djelatnost, a sve ovo uticalo na privremenog stečajnog upravnika da predloži ovakve mjere.

Predstavnici poreske uprave, najvećeg potražioca, te menadžmenta Fabrike šećera složili su se sa prijedlogom privremenog stečajnog upravnika, a u fabrici je trenutno još uvijek zapsoleno 56 radnika.

Kratkoročne obaveze Šećerane na tekuću imovinu veće su za 5,4 puta, što ukazuje da je preduzeće krajnje nesolventno, a vriejdnost imovine smanjena je sa 29. miliona na 24,5 milona maraka.

Pored imovine koja je prijavljena za stečajni postupak, fabrika šećera ima još nepokrentosti u Crnoj gori, 1.300 m2 u mjestu Bijela, te poslovni prostor na bijeljinskoj autobuskoj stanici, za šta nemaju potrebnu dokumantaciju, i u narednom periodu biće neophodno pribaviti dokaze koji mogu posvjedočiti o vlasništvu nad pomenutim nekrentinama. Neke od nekrentina u Bijeloj su uknjižene na privatna lica i pred sudom u Crnoj gori u toku je sudski postupak po ovom pitanju.

Iako po današnjem zaključku okružnog privrednog sudije Šećerana je skoro sigurno otišla  u stečaj, u menadžmentu firme još uvijek su optimisti kada je pokretenje proizvodnje u pitanju. 

Kako bi Šećerana sljedeće sezone mogla krenuti u proces i kako bi se privukao poslovni partner, koji je iz Republike Srpske, i koji je spreman da izmiri obaveze prema radnicima, mora se u što kraćem roku završiti stečajni postupak. Kako smo saznali od gospodina Fafulića,  ineresovanje novog starteškog partnera je zaista veliko, i u poslendnjih mjesec dana više puta se obraćao sa interesovanjem u kojoj fazi je stečajni postupak i kada će se završiti. 

Jedinstvena cijena polaganja vozačkog ispita

Članovi udruženja auto-škola regije Bijeljina, postigli su dogovor o jedinstvenoj cijeni polaganja vozačkog ispita, potvrdio je za TV Arena Mile Purić predsjednik Udruženja auto škola.

Na jednom od posljednjih sastanaka dogovoreno je da od Nove godine počne primjena jedinstvene cijene u iznosu od 930 maraka za polaganje vozačkog ispita „B“ kategorije, dok će cijene za ostale kategorije biti veće.

S obzirom da do sada nije bilo jedinstvene cijene, pojedine auto škole vršile su obuku kandidata po različitim cijenama.

Purić  je istakao da jedan instruktor u prosjeku mjesečno može da obuči maksimalno 7 kandidata, te da veći broj od ovoga sigurno neće proći kvalitetnu obuku.

Na području Bijeljine, Ugljevika i Lopara registrovane su 22 auto škole i 52 instruktora za vožnju.

U udruženju auto škola očekuju da će jedinstvena cijena podići kvalitet obuke , s obzirom da zvanični podaci iz CJB Bijeljina pokazuju da su početnici u vožnji , tokom ove godine najčešće učestvovali u saobraćajnim nezgodama. Mladi vozači prouzrokovali su 85 saobraćajki.

 

Podsjetimo, TV Arena je ukazala na ovaj problem i upoznala javnost  sa činjenicama, u emisiji „Panorama“  koja je emitovana  na našem programu 22. novembra . 

Pretplatite se na RSS feed

Društvene mreže